planning engineer

planavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, atsakingas už projekto realizavimą numatytų planų požiūriu. Atsižvelgdamas į darbų vykdytojų įsipareigojimus, finansines išgales, turimą darbo jėgą, medžiagas ir įrangą, jis sudaro atliekamų darbų grafiką. atitikmenys: angl. planning engineer pranc. ingénieur de planification, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • planning engineer — ekonomikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tam tikroje ūkio šakoje, pvz., pramoninėje gamyboje, iškilusių ekonominių problemų tyrimus ir teikia siūlymus joms išspręsti. Gali specializuotis… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • engineer in economics — ekonomikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tam tikroje ūkio šakoje, pvz., pramoninėje gamyboje, iškilusių ekonominių problemų tyrimus ir teikia siūlymus joms išspręsti. Gali specializuotis… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • engineer — [en΄jə nir′] n. [earlier enginer < ME enginour < OFr engigneur] 1. Now Rare a person who makes engines 2. a person skilled or occupied in some branch of engineering [a mechanical engineer] 3. a) a person who operates or supervises the… …   English World dictionary

  • engineer — ▪ I. engineer en‧gi‧neer 1 [ˌendʒˈnɪə ǁ ˈnɪr] noun [countable] JOBS 1. someone who designs the way roads, bridges, machines, electrical equipment etc are built: • He is an engineer with an oil company. ˈproduct engiˌneer JOBS MANUFACTURING …   Financial and business terms

  • engineer — en|gi|neer1 W3S3 [ˌendʒıˈnıə US ˈnır] n 1.) someone whose job is to design or build roads, bridges, machines etc mechanical/electrical/software etc engineer ▪ He trained as a civil engineer (=one who designs and builds roads, bridges etc) . 2.)… …   Dictionary of contemporary English

  • engineer — 1 noun (C) 1 someone who designs the way roads, bridges, machines etc are built: Mike s an electrical engineer. 2 someone who controls the engines on a ship or aircraft 3 BrE someone who repairs electrical or mechanical equipment: The engineer s… …   Longman dictionary of contemporary English

  • Design engineer — is a general term that covers multiple engineering disciplines including electrical, mechanical, industrial design and civil engineering, architectural engineers in the U.S. and building engineers in the UK. The design engineer is distinguished… …   Wikipedia

  • practical civil engineer — engineer that deals with proper geometrical planning of structures …   English contemporary dictionary

  • practical electric engineer — engineer that deals with planning electrical and electronic systems …   English contemporary dictionary

  • practical electronic engineer — engineer that deals with planning electrical and electronic systems …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.